E-İRSALİYE

Anasayfa / Ürünlerimiz / E-İRSALİYE

E-İRSALİYE

NEDEN e-İRSALİYE ?
Güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu

e-İrsaliye ile sevk irsaliyelerinizi dijital ortamda oluşturup, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden görüntüleyin. Böylece kağıt,baskı, ve arşivleme gibi birçok maliyet kaleminde tasarruf sağlayın ve iş süreçlerinizi hızlandırın.

KİMLER KULLANABİLİR?
e-Fatura uygulamasına dahil olan ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan kullanıcılar isteğe bağlı olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına da dahil olabilir.

YASAL ZORUNLULUKLAR
1. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.
2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
3. Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler.
4. Şeker imalatçıları
5. Demir ve çelik üreticileri, gümrük tarife cetvelinde kodu GTİP72 / GTİP73 olan üreticiler.
6. Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar.
7. Brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan e-Fatura mükellefleri.
8. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.

MH BİLİŞİM

Başlangıcından günümüze, müşteri memnuniyetini kendine ilke edinen firmamız, işverenimizin müşterimiz olduğunu unutmadan bu ilkeyi sürdürmeye devam edecektir. Müşterilerimizle, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, toplumsal ilişki içinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla ilişkilerimizde; onurlu güven veren, tutabileceği sözü veren, sözünün arkasında duran bir firma olmak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ


Alpemix İndir

Devir Formu